Blogi

Lapsen ruokarajoite- ja allergiatieto päiväkodeille ja koululle (1.8.2018)

Elokuu tuo mukanaan uuden päiväkoti- ja kouluvuoden. Hoito-, opetus- ja keittiöhenkilökuntaan on voinut tulla muutoksia. Samoin ovat voineet muuttua lapsen ruokarajoitteet, allergiat ja lääkitys. Syksyn aluksi on aina hyvä varmistaa, että lapsen ajantasaiset ja kirjalliset tiedot ovat päiväkodissa ja koulussa työskentelevien saatavilla. Sama koskee soveltuvin osin myös harrastuksia.

Ruoka-allergisen lapsen kohdalla täytetään yhdessä ammattilaisen kanssa päivähoitoa ja koulua varten yksi tai useampi lomake, jossa eritellään sallitut ja/tai kielletyt ruoka-aineet. Eri paikkakunnilla on käytössä erilaisia lomakkeita. Ajantasaisen lomakepohjan saa oman kuntansa päivähoidosta tai koulusta.

Ruoka-allergiat vaikuttavat yläkoulussa opetukseen myös kotitalouden tunneilla, joten opettajan tulee tietää ne tarkkaan. Vinkkejä ruokarajoitteet huomioivaan leivontaan ja ruuanlaittoon löytyy Erimenu.fi –verkkopalvelusta. Erimenusta julkaistiin uudistettu versio viime keväänä.

Jos lapsi on saanut hengenvaarallisen yliherkkyysreaktion eli anafylaksian, lapsen kaikki ohjaajat ja opettajat sekä terveydenhoitaja tulee informoida, ja adrenaliini-injektorin käyttö tulee opetella. Tässä auttaa netin asiantuntijavideo, jossa kerrotaan anafylaksiasta ja ohjataan injektorin käyttö. Video löytyy osoitteesta: https://vimeo.com/pirkanmaanallergia . Anafylaktikolle voi hakea paikallisesta allergia- ja astmayhdistyksestä punaisen silikonirannekkeen, jossa lukee ”Anafylaksia 112”.

Astmalääkityksestä kannattaa kertoa koulussa luokanvalvojalle ja liikunnanopettajalle, ja oireilun mukaan ehkä myös esim. käsityönopettajalle.

Allergioihin, astmaan ja ihoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Allergia-, iho- ja astmaliiton neuvontaan ja ruokaan liittyvissä kysymyksissä Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen valtakunnalliseen ruoka-allergianeuvontaan (www.allergia.fi/neuvontanumerot). Paikallisyhdistyksissä (www.allergia.fi/yhdistykset/allergia-ja-astmayhdistykset) järjestetään paljon toimintaa aiheeseen liittyen, ja osa yhdistyksistä tarjoaa myös asiantuntijan neuvontaa.

Iloista syksyn aloitusta kaikille lapsille perheineen!